Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

mojkubekherbaty
6948 f185 500
via @introwertykalni

December 18 2019

mojkubekherbaty
4104 298c 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaMsCaptain MsCaptain
Sponsored post
feedback2020-admin
 
 
Reposted byckisbacksternenglueckverdantforcerunkensteinMrCoffesucznikrudgierdsunakoniedonaprawieniawildhorses

December 17 2019

mojkubekherbaty
2531 b6c1 500
hmmm......... [taste the happy]
Reposted fromrubinek rubinek viaolvide olvide

August 08 2019

mojkubekherbaty
Reposted fromFlau Flau

July 28 2019

mojkubekherbaty
6354 894a 500
Reposted fromkaiee kaiee viaciarka ciarka
mojkubekherbaty
mojkubekherbaty
9823 b56e 500
Reposted fromciarka ciarka

July 27 2019

mojkubekherbaty
6896 f4ce
Reposted fromteijakool teijakool viaikari ikari

June 08 2019

mojkubekherbaty
9887 7ed5
Reposted fromtichga tichga viasarkastyczna sarkastyczna
mojkubekherbaty
2629 d744
Reposted fromtichga tichga viaLogHiMa LogHiMa

May 29 2019

mojkubekherbaty
1972 aabe
Reposted fromtichga tichga viajemkartofle jemkartofle

May 28 2019

mojkubekherbaty
Reposted fromFlau Flau viaarachnephobic arachnephobic
mojkubekherbaty
7926 c140
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viathinkmore thinkmore

May 15 2019

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viadreamadream dreamadream

May 12 2019

mojkubekherbaty
0506 1920 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawujcioBat wujcioBat
mojkubekherbaty
1305 b549
Reposted fromPuls Puls viawujcioBat wujcioBat

April 25 2019

mojkubekherbaty
8295 29c5
Reposted fromfungi fungi viapurplecarbonate purplecarbonate

March 08 2019

mojkubekherbaty
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viaszarakoszula szarakoszula

March 01 2019

mojkubekherbaty
9507 f80e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viatakeitharder takeitharder

February 23 2019

mojkubekherbaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...