Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

mojkubekherbaty
3173 d1db
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamysabo mysabo

March 09 2018

mojkubekherbaty
Reposted fromFlau Flau vialendi lendi

March 08 2018

mojkubekherbaty
9212 bb11
Reposted fromphilipp philipp viagruetze gruetze
mojkubekherbaty
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa viasarenkabeznozek sarenkabeznozek

February 21 2018

mojkubekherbaty
0795 9bf4
Reposted fromsosna sosna

February 20 2018

mojkubekherbaty
7086 b136 500
Reposted frompastelowe pastelowe viagabor gabor

February 16 2018

mojkubekherbaty
1699 5aa4

February 12 2018

mojkubekherbaty
5137 390b
Reposted fromsosna sosna viahushfire hushfire
mojkubekherbaty

my-wanton-self:

Doggo: 8   Sea lions: 0

Attitude counts for everything.

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahardkorwey hardkorwey
mojkubekherbaty
5369 54dd
Reposted frompastelowe pastelowe viametafnord metafnord

February 06 2018

mojkubekherbaty

Pochwała podróży

Czy myślałeś kiedyś żeby zatrzymać czas Nie jak Sabrina ten należący do mas ale twój prywatny, własnym sumptem  a niech innym płynie innym nurtem
Nad swoim i tak namiastka kontroli ci się należy zatrzymaj! niech żaden zegar go nie mierzy Zobacz potok, galop myśli nieodgadnionych  zwiedzaj kąty wnętrz swoich!
Żebyś zapomniał gdzie był początek a tu już urywa się wątek bo kolekcja bodźców pustoszeje jakiż wstyd! nuda się dzieje
więc siedzisz w tej bańki mydlanej ramie bo podróżą wgłąb siebie nie pochwalisz się na Instagramie
Reposted fromportrays portrays

January 26 2018

mojkubekherbaty
Reposted fromFlau Flau viaFiriath Firiath

January 24 2018

mojkubekherbaty
3602 8838 500
Reposted fromLane Lane viaMcNeal McNeal

January 21 2018

mojkubekherbaty
3627 0bf2 500
mojkubekherbaty

In 2015 scientists started sharing their most embarrassing #Fieldworkfails, and recently French illustrator Jim Jourdane has decided to compile the most memorable ones and turn them into amusing whimsical drawings. (Source)
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life

January 20 2018

0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viaMilcatopy Milcatopy

January 19 2018

January 18 2018

mojkubekherbaty
8288 6119
Reposted fromteijakool teijakool viaamaxoxo4 amaxoxo4

January 12 2018

mojkubekherbaty
mojkubekherbaty
1729 eff6
Reposted frommachinae machinae viastraycat straycat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl